ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္လိုသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ ပူးေပါင္း၍ တတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ျပန္လည္လက္ခံေဆာင္႐ြက္ (၂၁-၂-၂၀၁၉)

BY IN Uncategorized Comments Off

(၂၁-၂-၂၀၁၉ ရက္၊ ေနျပည္ေတာ္) ထိုင္းႏိုင္ငံမွ စိစစ္ၿပီး မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္လိုသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၁၃၃ ဦးသည္ ထိုင္း-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား အမွတ္(၁)မွတစ္ဆင့္ ျမဝတီၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္လုံးႀကီးစခန္းသို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္က ပထမအသုတ္အျဖစ္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာခဲ့ရာ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္သန္း၊ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး မ်ိဳးမင္းေနာင္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လက္ခံႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီး၊ လိုအပ္သည့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္လိုသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရတို႔ ပူးေပါင္းလ်က္ စနစ္တက်စိစစ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ယင္းသို႔ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိရာတြင္ တတိယအႀကိမ္အျဖစ္ စိစစ္ၿပီး ေနရပ္ျပန္လိုသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၅၇၅ ဦးအား ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမဝတီဂိတ္ႏွင့္

CONTINUE READING …

သၾကၤန္ကာလေနရပ္ျပန္မည့္ ထိုင္းေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ (၂၁-၂-၂၀၁၉)

BY IN Uncategorized Comments Off

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ေရာက္ရွိအလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာ့ရုိးရာသႀကၤန္ကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေနရပ္ေဒသအသီးသီးသုိ႕ ျပန္ၾကမည္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ျမန္မာနဲ႕ထိုင္းႏွစ္ႏိုင္ငံညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈအရ ေနရပ္ျပန္အလုပ္သမားမ်ား ေနရပ္ သို႕ ျပန္ပါက ဘတ္ ၁၀၀၀ ကုန္က်ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရသည့္ အိမ္ျပန္ တုံးႀကီး (Re-entry) ထုရန္မလုိဘဲ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႕မွ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႕အတြင္း ၀င္/ထြက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည့္ အတြက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္ျပန္ တုံးႀကီး ထုရန္မလုိဘဲ သတ္မွတ္စာရြက္စာတမ္း အျပည့္အစုံျဖင့္ မိမိတို႕၏ ေနရပ္ေဒသမ်ား ကုိျပန္ႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာ အပ္ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေနရပ္သုိ႕ ျပန္သည့္အလုပ္သ မားမ်ား ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားအား ယခုႏွစ္တြင္

CONTINUE READING …

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွၾကေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား သိရိွႏိုင္ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အား အသိေပးျခင္း

BY IN Uncategorized Comments Off

ထိုင္းႏိုင္ငံ အစိုးရအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ One Stop Service Centers (OSS) မ်ားတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔အတြင္း ျမန္မာ၊ လာအိုႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။ Read More… ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၁၈)ရက္။

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေခတၱအလည္အပတ္သြားေရာက္ သူမ်ားအား သတိေပး တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ျခင္း

BY IN Uncategorized Comments Off

“ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္လ်က္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား/ ပညာေတာ္သင္/ အစည္းအေ၀း/ သင္တန္းတက္ေရာက္ သူမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေခတၱအလည္အပတ္ သြားေရာက္သူမ်ားအား သတိေပး တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ျခင္း” Read More… ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၇)ရက္။

ျပည္၀င္ဗီဇာ အျပန္အလွန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေရး

BY IN Uncategorized Comments Off

‘ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရတို႔အၾကား သာမန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအား ျပည္၀င္ဗီဇာ အျပန္အလွန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးျခင္း’ Read More… ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၄)ရက္။