ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္လိုသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ ပူးေပါင္း၍ တတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ျပန္လည္လက္ခံေဆာင္႐ြက္ (၂၁-၂-၂၀၁၉)

(၂၁-၂-၂၀၁၉ ရက္၊ ေနျပည္ေတာ္)

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ စိစစ္ၿပီး မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္လိုသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၁၃၃ ဦးသည္ ထိုင္း-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား အမွတ္(၁)မွတစ္ဆင့္ ျမဝတီၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္လုံးႀကီးစခန္းသို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္က ပထမအသုတ္အျဖစ္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာခဲ့ရာ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္သန္း၊ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး မ်ိဳးမင္းေနာင္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လက္ခံႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီး၊ လိုအပ္သည့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္လိုသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရတို႔ ပူးေပါင္းလ်က္ စနစ္တက်စိစစ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ယင္းသို႔ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိရာတြင္ တတိယအႀကိမ္အျဖစ္ စိစစ္ၿပီး ေနရပ္ျပန္လိုသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၅၇၅ ဦးအား ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမဝတီဂိတ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္၊ မယ္စယ့္ဂိတ္တို႔မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္မွ ၂၂ ရက္အတြင္း ျပန္လည္ လက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္လက္၍၊ ဒုတိယအသုတ္အျဖစ္ စိစစ္ၿပီး မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္လိုသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၂၆၀ ဦးသည္ ကယားျပည္နယ္၊ မယ္စယ့္ဂိတ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမဝတီဂိတ္တို႔မွ လည္းေကာင္း၊ တတိယအသုတ္ ၁၈၂ ဦးသည္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမဝတီဂိတ္မွလည္းေကာင္း၊ ဆက္လက္ဝင္ေရာက္လာၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအၾကား မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လိုသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား စိစစ္လက္ခံ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားရွိသည့္ ျမန္မာ-ထိုင္း ပူးတြဲလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္း႐ိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ပထမပတ္အတြင္း က်င္းပသြားရန္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Comments are closed.